زندگی در سردترین شهر جهان


شهر یاکوتسک سرد ترین شهر جهان است که دمای آن به 60 درجه زیر صفر می رسد.به گزارش ایلنا، شهر یاکوتسک روسیه سردترین شهر جهان است. ساکنان این شهر واقع در شمال شرقی سیبری، نیمی از سال را با دمای حدود 60درجه سانتی گراد زیر صفر سپری می کنند ...

دریافت خبر:

چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۰۸

class = "khf_td_fixed">منبع خبر:طبقه بندی خبر:

مهمترین خبرهای اجتماعی


ویدیو مرتبط :
شرق سیبری سردترین نقطه جهان