شعار خنده دار پرسپولیسی ها علیه منصوریان


حاشیه دیدار پرسپولیس و سایپا به شرح ذیل است:

*در هنگام گرم کردن بازیکنان پرسپولیس، به یکباره لوکا ماریچ روی زمین افتاد و همه بالای سر او رفتند. او سریعا کفش خود را درآورد. داخل کفش او یک سنگ رفته بود. بنگر نیز به وی کمک کرد و سنگ داخل کفش را درآورد. این موضوع باعث خنده برانکو شد.

*علی اکبر طاهری بعد از حضور در ورزشگاه به شدت تشویق شد. هواداران با شعار« مدیر با لیاقت» او را مورد تشویق قرار  دادند.

*پرچم کشور کرواسی در رو به روی جایگاه باز شد که بعد از چند دقیقه نیروی انتظامی دستور جمع کردن این پرچم را صادر کرد.

* یک بنر در جایگاه ویژه قرار دارد که تصویر علی کریمی و جواد کاظمیان روی آن قرار دارد.

*بوقچی باشگاه پرسپولیس با بلندگو از هواداران می خواهد که به هیچ عنوان علیه منصوریان شعار ندهند. اما بلافاصله پس از صحبت های وی، تماشاگران یک صدا علی منصوریان را« حسن کچل» خطاب کردند

کاپ


ویدیو مرتبط :
فریاد های علی دایی و شعار علیه سیاسی توسط پرسپولیسی ها