فعالیت 56 سازمان مردم نهاد خراسان رضوی در حوزه مقابله با اعتیاد


استانداری خراسان رضوی روز چهارشنبه به نقل از سیدمحسن صادقی در نشست کمیته تخصصی استانی توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد حوزه اعتیاد گزارش داد: تقویت ظرفیتهای موجود در عرصه عمومی و بخش خصوصی با هدف مبارزه پیشگیرانه با مواد مخدر ضروری است. - وی افزود: اصلی ترین اولویت دولت برای مقابله با آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد اتخاذ رویکرد پیشگیرانه با بهره گیری از ظرفیت سمنهای موجود است. - معاون استاندار خراسان رضوی ادامه داد ...

دریافت خبر:

چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۰۳

class = "khf_td_fixed">منبع خبر:طبقه بندی خبر:

مهمترین خبرهای اجتماعی


ویدیو مرتبط :
دومین همایش ملی سازمان های مردم نهاد حوزه مواد مخدر